BEHANDLINGSANSVARLIG

Daglig leder er på vegne av Nasta AS og Nasta Utleie AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Nasta AS og Nasta Utleie AS forholder seg til gjeldende norsk lovgivning.

PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og leverandører; Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. For vår medlemsklubb lagrer vi også kjønn, klesstørrelse, profilbilder og maskinmodell. Samt kryptert passord for innloggingssider. Vi lagrer adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte anonymt navigerer seg rundt på siden. Dette gjøres for å bedre avdekke feks forbedringsbehov.

FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap da vi sender gaver og informasjon via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å kunne sende gaver og informasjon i forbindelse med medlemskapet til Nastadriver.no. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt medlemskap via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

  • Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med ditt medlemskap.
  • Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med ditt medlemskap.
  • Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service.

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som fraktselskap og leverandører.

SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi etter lovpålegg er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til lovens krav.

RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

INFORMASJONSSIKKERHET

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.


KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger vi har registrert om deg, eventuelt retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresser:

Epost: post@nasta.no
Nasta AS
Postboks 2100
3255 Larvik